Stura Facile Hydroxid sodný čistič odpadů 1 l

TOP 4 v kategorii Čističe odpadu

Produkty vybíráme automaticky podle recenzí uživatelů, zájmu o produkt a prodejů.

Stura Facile Hydroxid sodný čistič odpadů 1 l

84 %
MADEL STURA FACILE HYDROXID SODNÝ ČISTIČ ODPADU 1L Skutečný silák mezi čističi odpadů Stura Facile Hydroxid sodný 30% snadno uvolní ucpaný odpad na WC i ve dřezech. Je na bázi...
108 Kč
Doprava 69 Kč,Skladem
Garantovaný nákup z ONLINESHOP.cz
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (26)

Skladem • 1 varianta49 Kč99 % • 115 819 recenzíShop roku '23 - VítězDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč100 % • 4 948 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta300 Kč100 % • 345 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta150 Kč100 % • 6 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta39 Kč99 % • 5 371 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta64 Kč100 % • 70 recenzíDalší informace
Do 2 týdnů • 1 varianta79 Kč95 % • 590 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta80 Kč95 % • 3 584 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta140 Kč100 % • 1 482 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč100 % • 1 165 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta88 Kč97 % • 15 820 recenzíShop roku '23 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta88 Kč96 % • 1 729 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč95 % • 7 210 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta90 Kč96 % • 31 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta113 Kč100 % • 575 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč100 % • 2 994 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta120 Kč97 % • 423 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta150 Kč100 % • 723 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč97 % • 47 754 recenzíShop roku '23 - VítězDalší informace
Do obchodu
Skladem • 1 varianta120 Kč97 % • 621 recenzíDalší informace

Popis produktu

MADEL STURA FACILE HYDROXID SODNÝ ČISTIČ ODPADU 1L Skutečný silák mezi čističi odpadů Stura Facile Hydroxid sodný 30% snadno uvolní ucpaný odpad na WC i ve dřezech. Je na bázi...

Parametry produktu

Výrobce
Objem
1 l
Hmotnost
1.2 kg

Recenze

 • , zakoupeno v ČisTech

  Doporučuje produkt

  100 %

  Vysoká účinnost

 • , zakoupeno v Alza.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  spokojenost

 • , zakoupeno v VMD

  Doporučuje produkt

  80 %

  Splnil mé očekávání.

Parametry produktu

Výrobce
Objem
1 l
Hmotnost
1.2 kg

Popis produktu

MADEL STURA FACILE HYDROXID SODNÝ ČISTIČ ODPADU 1L

Skutečný silák mezi čističi odpadů Stura Facile Hydroxid sodný 30% snadno uvolní ucpaný odpad na WC i ve dřezech. Je na bázi silné koncentrace hydroxidu sodného a díky tomu se stává bezkonkurenční. Jeho použití je jednoduché a snadné, šetrně vyčistí potrubí umyvadel a odpady WC.

Díky svému speciálnímu složení je čistič odpadů STURA FACILE Hydroxid sodný 30% extrémně účinný při odstraňování všech organických i  inertních ucpávek odtoku, jako jsou zbytky mastnoty, mýdel, vlasů či papíru. V  krátké době působí efektivně a do hloubky v dřezech, sprchách, umyvadlech i  toaletách.

Použití Stura Facile čistič odpadů:

Opatrně odšroubujte víčko. V případě čištění částečně ucpaného odpadu nalijte 1 nebo 2 dávky produktu přímo do odpadu, a to i v přítomnosti stojaté vody, počkejte asi 2 hodiny a poté zalijte teplou vodou (ne vroucí).

Při čištění úplně ucpaného odpadu nalijte asi polovinu láhve a počkejte 3 – 4 hodiny, pak zalijte teplou vodou. Je-li to nutné, aplikaci opakujte, příp. i s přidáním jedné nebo dvou dávek navíc. Mezi aplikacemi počkejte alespoň 30 minut a po každé aplikaci nezapomeňte odpad propláchnout vodou. Při čekání nezůstávejte v  okolí odtoku vody: reakce může vytvářet teplo. Po použití produktu nádobu opatrně zavřete.

Nepoužívejte zvon. Nemíchejte s kyselinami, bělidly nebo jinými čisticími prostředky. Před použitím noste vhodný ochranný oděv a chraňte nezakrytou kůži.

Zamezte kontaktu s kyselinami a s kovy, zejména s hliníkem, cínem, olovem a zlatými povrchy. V případě smaltovaných povrchů, vířivek nebo barevných povrchů ověřte předem na skrytém místě pevnost barveného nebo smaltovaného povrchu. Při čištění odtoků malých rozměrů použijte polovinu doporučené dávky.

Jedna láhev obsahuje přibližně 6 dávek (1 dávka = 165 ml).

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Hydroxid sodný

H290

Může být korozivní pro kovy.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 varianta300 Kč100 % • 345 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč100 % • 1 165 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta80 Kč95 % • 3 584 recenzíDalší informace
Do 2 týdnů • 1 varianta79 Kč95 % • 590 recenzíDalší informace

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

7zákazníků doporučuje produkt
1zákazník nedoporučuje produkt
84 %
průměr z 13 hodnocení
5
9 ×
4
2 ×
3
0 ×
2
1 ×
1
1 ×
 • , zakoupeno v ČisTech

  Doporučuje produkt

  100 %

  Vysoká účinnost

 • , zakoupeno v Alza.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  spokojenost

 • , zakoupeno v VMD

  Doporučuje produkt

  80 %

  Splnil mé očekávání.

 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 varianta300 Kč100 % • 345 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta59 Kč100 % • 1 165 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta80 Kč95 % • 3 584 recenzíDalší informace
  Do 2 týdnů • 1 varianta79 Kč95 % • 590 recenzíDalší informace
 • , zakoupeno v Alza.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Plnš funkční

 • , zakoupeno v Alza.cz

  Doporučuje produkt

  70 %
  • Cena
 • , zakoupeno v Alza.cz

  Nedoporučuje produkt

  30 %
  • It's cheap
  • It did nothing to unblock my pipe

  It didn't seem to do anything!

 • , zakoupeno v Alza.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Velmi kvalitní produkt.
 • , zakoupeno v DROGEO.CZ

  100 %
  • Super
 • , zakoupeno v Lékárna.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  účinný